REHAB & VERSLAVINGSBEHANDELING IN KAAPSTAD

WAT IS VERSLAVING?

Verslaving blijft te vaak taboe. Laten we beginnen met dit te zeggen: je bent niet zwak of ontbreekt aan wilskracht. Je bent niet nutteloos of zwak. Verslaving is een ziekte, een symptoom van onderliggende en vaak complexe problematiek. Het is een ziekte die elk aspect van het dagelijks leven kan overnemen, uit de hand kan lopen en kan leiden tot opsluiting, psychische stoornissen of zelfs de dood.

De samenleving – en misschien zelfs jijzelf – zou kunnen denken dat je verslaving het kernprobleem is. Het is echter vaker een tijdelijke oplossing om andere problemen op te lossen die moeten worden aangepakt. Zo niet, dan zal je verslaving het centrale punt van je leven blijven en zal het je uiteindelijk vernietigen.

Wij weten dat herstellen niet alleen een kwestie is van een einde maken aan je middelenmisbruik. Het gaat om het bereiken van een fundamentele verandering in mindset en gedrag. Als dit onbehandeld blijft, zal verslaving ongetwijfeld leiden tot een constante strijd met jezelf. Het zorgt ervoor dat je geïsoleerd leeft, vaak ontdaan van financiële middelen en zinvolle relaties.

Het is tijd om een stap in de goede richting te zetten. Dat kun je echter alleen zelf doen. Zodra je dat hebt gedaan, staan ​​we met een arm om je heen naast je om je te begeleiden op de weg naar herstel.