WAT IS VERSLAVING?

Te vaak blijft verslaving taboe. Laten we beginnen met dit te zeggen: je bent niet zwak of heeft geen gebrek aan wilskracht. Je bent niet nutteloos. Verslaving is een ziekte, een symptoom van onderliggende en vaak complexe problemen. Het is een ziekte die elk aspect van het dagelijks leven kan overnemen, uit de hand kan lopen en kan leiden tot afzondering, psychische stoornissen of zelfs de dood.

De samenleving – en misschien jij zelf ook – denkt dat je verslaving het kernprobleem is. Verslaving is echter te vaak een tijdelijke oplossing om andere problemen uit de weg te gaan die eigenlijk vragen naar aandacht en beter aangepakt zouden worden. Zo niet, zal verslaving het centrale punt in je leven blijven en jou uiteindelijk vernietigen.

Als je dat weet, is herstellen niet alleen een kwestie van een einde maken aan je verslaving. Het gaat om het bereiken van een fundamentele verandering in mentaliteit en gedrag. Als verslaving onbehandeld blijft, zal het ongetwijfeld leiden tot een constante worsteling met jezelf. Je zult geïsoleerd leven, ontdaan van financiële middelen en zinvolle relaties.

Het is tijd om op te staan! Alleen jij kan dat doen! Als je dat eenmaal hebt gedaan, staan wij naast jou om je te begeleiden op weg naar herstel.