Om te herstellen van een stoornis in het middelengebruik

Om te herstellen van een stoornis in het middelengebruik is meer nodig dan alleen stoppen met het gebruik van de middelen. Verslaving is een gedragsziekte. De symptomen van deze ziekte zijn gedrag, progressief en helaas dodelijk. Herstel is isolatie is niet mogelijk. Uit de ontkenning komen is de eerste fase op weg naar herstel. Dit proces kan het beste worden gedaan in een revalidatiecentrum. Zo’n revalidatiecentrum heet eerstelijnszorg en Zuid-Afrika is met velen gezegend. Het werk dat in een revalidatiecentrum als dit wordt gedaan, is: ‘uit de ontkenning komen’, ‘de oorzaak van het gebruik van deze middelen lokaliseren’, ‘verbinden met zichzelf’ en nog veel meer.

 

In een revalidatiecentrum (eerstelijnszorg) richten ze zich op het wegwerken van hun demon, in veel gevallen noemen we het hun ‘drug of choice’. Sommige stoffen omvatten een ontgiftingsprocedure die medische zorg nodig heeft om te slagen. Zoals aan het begin van dit artikel al vermeld, is er voor een duurzaam leven in herstel meer nodig dan alleen naar een revalidatiecentrum in bijvoorbeeld Kaapstad te gaan. Omdat verslaving een gedragsziekte is, moet men om te herstellen hun kerngedachten, gewoonten, enz. veranderen. Dit werk wordt meestal gedaan in een tweedelijns revalidatiecentrum.

 

Om toegelaten te worden tot de tweede lijn moet men vrij zijn van alle stoffen en een eerstelijns programma hebben gevolgd. In een secundaire voorziening ligt de focus op gedragswerk, DGT, CGT en traumawerk. Een secundaire voorziening is te vergelijken met een ‘Re-integratiefase’ waarin de verslaafde nuchter moet re-integreren in de samenleving. Werk in de tweede lijn is vaak het moeilijkste werk en vraagt ​​veel wilskracht van de verslaafden. Secundaire zorginstellingen zijn uitgerust met het juiste personeel dat hen door dit proces zal begeleiden. In deze tweede fase zijn medewerkers als ‘verslavingsspecialisten’, ‘ergotherapeuten’, ‘recovery-assistent’ en ‘life coaches’ primordiaal.

 

Kaapstad is ook uitgerust met een groot aantal secundaire zorgfaciliteiten die uitstekend werk bieden voor de verslaafde om een ​​nuchter leven te leiden. Ga voor meer informatie over secundaire zorg en onze re-integratieprogramma’s naar www.libertyhome.co.za. Liberty Home is een secundaire zorginstelling in Kaapstad, Zuid-Afrika.