Bekijk deze website in: Engels

Ik verbleef drie maanden bij Liberty Home. Voordat ik naar Liberty kwam, was mijn leven een puinhoop en was mijn situatie hopeloos. Ik had geen hoop meer voor mezelf en mijn leven. Ik zat verstrikt in verschillende drugsverslavingen, seksuele verslavingen en veel ongepast gedrag. Ik probeerde deze verslavingen en negatieve gedragingen in mijn eentje te stoppen, maar faalde jammer gnoeg elke keer opnieuw. Al mijn relaties waren chaotisch en ik verwaarloosde ook mijn relatie met mijn 4 jaar oude dochter. Mijn uiterlijk zag er niet uit, mijn zelfvertrouwen was laag, ik haatte mezelf, voelde me afgewezen, beschaamd, schuldig en ik had veel spijt van mijn verleden. Ik wist niet waar ik heen moest, hoe ik mijn problemen moest oplossen en wie ik om hulp moest vragen. Tot ik contact opnam met Morgane (de eigenaresse van Liberty).  Morgane adviseerde me toen om primaire behandeling te volgen bij een ander behandelcentrum in Constantia, omdat het Liberty Home alleen secundaire en tertiaire zorg biedt (re-integratie en nuchter leven).

Het lukte me om mijn primaire zorg in Constantia af te ronden. Na het afronden van de eerstelijnszorg ging ik naar Liberty Home voor de tweedelijnszorg. Vanaf het begin had ik de meest geweldige ervaring ooit als bewoner van Liberty. Voor het eerst voelde ik me “THUIS” en “geaccepteerd” en niet veroordeeld voor de dingen die ik in het verleden heb gedaan. Ik had het voorrecht om mijn schuld en schaamte te delen en na het delen hiervan overviel me een gevoel van bevrijding. Ik had daarnaast ook het voorrecht om samen te leven met andere verslaafden uit alle lagen van de bevolking en verschillende landen, wat mijn ervaring uniek en onvergetelijk maakte.

Liberty Home gaf me mijn leven terug. Vooral door de manier waarop de eigenaar en het personeel me als een koning behandelden en me nooit het gevoel gaven niets waard te zijn.Ik leerde verantwoordelijkheid te nemen en ook verantwoordelijk te zijn voor mijn leven.Ik heb bovendien ook geleerd om onbaatzuchtig, dankbaar en nederig te worden. En tot slot heb ik geleerd dat er mensen op de wereld zijn die verslaafden zoals ik willen helpen en die hulp heb ik gevonden in Liberty Home. De enige vraag is: ‘Hoe graag wil je hulp? Zo graag dat je jezelf nederig opstelt en hulp zoekt’.