Bekijk deze website in: Engels

Liberty House – N Getuigenis

Mijn verslavende gedrag en onvermijdelijke dieptepunt veroorzaakten een enorme opschudding. Niet alleen in mijn leven, maar ook voor familie en vrienden. De moeilijke beslissing om mezelf in behandeling te laten gaan was slechts de eerste stap naar herstel. Daarna bleken mijn toewijding en beslissing om in behandeling te blijven en om na een mislukking direct terug te keren, van groter belang. Mijn ervaring leerde me dat lessen in het leven zich zullen herhalen totdat ze geleerd zijn. Pas toen ik volledig uitgeput raakte door mijn eigen gedrag, was ik wanhopig genoeg om me over te geven en eindelijk hulp te accepteren. Ik realiseerde me dat de behandeling vele maanden zou duren en ik doorliep de drie fasen van de behandeling die werden aanbevolen voor het beste resultaat. Als ik terugkijk op waar ik nu sta, had ik geen betere beslissing kunnen nemen. Ik ben bovendien ook zo dankbaar voor iedereen die bij mijn reis betrokken was.

De reis was echter het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen. Gelukkig werd de reis gemakkelijker naarmate de tijd verstreek. Wat opvalt, zijn ten eerste de connecties die ik heb gemaakt met medecliënten. Het was onbetaalbaar om vanuit een positie van isolement in actieve verslaving mezelf open te stellen en te praten met anderen. Ik realiseerde me dat ik hunkerde naar verbinding en interactie met andere mensen. Ten tweede stelde de traumagerelateerde therapie die ik volgde me in staat om de onderliggende oorzaak van mijn gedrag te begrijpen. Het hielp me een bewustzijn te creëren dat ik daarvoor niet had. Bewustwording bleek het meest waardevolle hulpmiddel te zijn dat ik heb geleerd, omdat het na de behandeling gemakkelijk kon worden toegepast in mijn dagelijks leven. Ik denk niet dat iemand in slechts een paar maanden kan veranderen, en het verslavende gedrag blijft me heel erg bij. Maar door me bewust te zijn van mijn gedrag, kan ik de valkuilen herkennen en, nog belangrijker, bij herkenning hiervan een rationele beslissing nemen. Ja, de lijn tussen succes en terugval is dun en komt neer op kleine beslissingen die ik dagelijks neem.

Gedurende de tien maanden waarin ik in behandeling was, ben ik verschillende keren van kliniek veranderd en realiseerde ik me dat ik er uiteindelijk zelf voor moet zorgen dat het werkt. Ik moest uitzoeken wat voor mij werkte om nuchter te blijven en elke dag een voldaan leven te leiden. Pas tijdens de laatste vier maanden van mijn behandeling in Liberty House lukte het me om hierachter te komen. Liberty creëerde een ruimte waar ik me weer min of meer ‘normaal’ kon gaan voelen, waar ik kon leren functioneren als een verantwoordelijke volwassene en uiteindelijk kon ontdekken wie ik ben zonder het gebruik van middelen. Geen enkele andere primaire of secundaire faciliteit investeerde zoveel in mijn persoonlijke groei als Liberty House. Het is de enige plek die meer gaf om mijn herstel dan om mijn geld. Ze moedigden me aan en stonden erop om me pas te ontslaan als ik er klaar voor was om de echte wereld in te gaan en het leven dat ik in duigen had laten vallen weer op te pakken. Veel dank aan Morgan, Vince en Cindy die me onvoorwaardelijk steunden tijdens het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen.