Bekijk deze website in: Engels

Rehabilitatieprogramma’s

Langere behandelprogramma’s voor problemen met stoffen en verslavingsstoornissen kunnen zeer effectief zijn en richten zich vaak op het blijven vrij zijn van drugs en het hervatten van functies binnen sociale, professionele en familieverantwoordelijkheden. Er zijn volledig geregistreerde residentiële faciliteiten beschikbaar om een 24-uurs zorgprogramma te structureren, een veilige huisvestingsomgeving te bieden en eventuele noodzakelijke medische interventies of hulp te bieden.

Een aantal soorten faciliteiten kunnen een therapeutische omgeving bieden, waaronder:

Kortdurende residentiële behandeling: dit richt zich op ontgifting en het voorbereiden van een individu op een langere periode binnen een therapeutische gemeenschap via intensieve counseling.

Therapeutische gemeenschappen: iemand die op zoek is naar langdurige behandeling voor ernstige vormen van verslavingsstoornissen, zou in een verblijf wonen gedurende 6 tot 12 maanden met op locatie werknemers en anderen in herstel. De gemeenschap en het personeel dienen als sleutelfactoren voor herstel en veranderingen in attitudes en gedragingen ten opzichte van druggebruik.

Herstelwoningen: dit biedt een gesuperviseerde, kortdurende verblijf in huisvesting om mensen te helpen zich te engageren met verantwoordelijkheden en zich aan te passen aan een nieuw, onafhankelijk leven zonder aanhoudend gebruik van stoffen. Herstelwoningen bevatten advies over het hanteren van financiën en het vinden van werk, evenals de verbinding tussen een persoon tijdens de eindfasen van herstel en gemeenschapsondersteuningsdiensten.

rehabilitation programs

Liberty Home in Kaapstad is wat men zou kunnen beschrijven als herstelwoning of een secundaire zorgfaciliteit. Het is een noodzaak dat eerst een primaire zorgbehandeling is voltooid voordat men naar Liberty Home kan verhuizen. Bij Liberty Home worden 2 verschillende behandelingen aangeboden, namelijk sociale reïntegratiezorg en sober leven. In ons reïntegratiezorgprogramma richten we ons op de gezondheid en productiviteit van de cliënten voor zichzelf en de samenleving.

We geven tools en kansen om een vrijwilligersbaan, hobby of beroep te ontwikkelen. Dit wordt strikt gesuperviseerd en goedgekeurd door het therapeutische team. We bieden nog steeds een therapeutisch programma gedurende de week (één therapeutische groep per dag), dat zich richt op het voorkomen van terugval, evenals effectieve manieren om triggers en verlangens te overwinnen. Individuele sessies worden nog steeds wekelijks gedaan om de reïntegratie van de cliënt in de samenleving goed te volgen.

Om meer te weten te komen kunt u contact opnemen met Liberty Home via onze website: http://libertyhome.be.