Bekijk deze website in: Engels

Behandelingsbeschikbaarheid in Zuid-Afrika; de verschillen tussen privé- en overheidshospitaal

Behandelingsbeschikbaarheid in Zuid-Afrika; de verschillen tussen privé- en overheidshospitaals U kunt hulp krijgen voor problemen veroorzaakt door het schadelijk gebruik van drugs en alcohol. Er zijn verschillende soorten diensten beschikbaar voor het publiek, afhankelijk van de soort problemen waarmee u of de persoon waarvoor u hulp zoekt te maken heeft. Dit is een gids met enkele van de opties die beschikbaar zijn om u te helpen. Als u toegang heeft tot medische hulp en financiële middelen voor privébehandeling, kunt u via één van de privébehandelingscentra in Kaapstad toegang krijgen tot een reeks privé-psychiaters en -psychologen.

OPNAMEBEHANDELING? Een opnamebehandelingsservice betekent een residentiële behandelingsservice die wordt verleend in een behandelingscentrum.

AMBULANTE BEHANDELING? Het is een service voor personen die betrokken zijn bij schadelijk drug- en alcoholgebruik en voor de mensen die hierdoor negatief worden beïnvloed. Dit type behandeling bestaat uit het bijwonen van reguliere sessies in een gemeenschapsgericht behandelingscentrum. KOSTEN: Sommige faciliteiten verlenen diensten zonder kosten voor de cliënt, zoals behandelingscentra van de overheid.

PRIVÉ- VS. PUBLIEKE GEZONDHEIDZORG IN ZUID-AFRIKA Zuid-Afrika kan tegelijkertijd beschreven worden als ontwikkeld en onderontwikkeld. Het is de thuisbasis van cosmopolitische stadscentra, comfortabele buurten en voorsteden, en verpauperde townships. De Zuid-Afrikaanse overheid financieert haar publieke gezondheidszorg, wat veel voordelen en nadelen met zich meebrengt. De voordelen van publieke gezondheidszorg zijn gratis zorg voor alle burgers. Vanwege de hoge hoeveelheid armoedige gemeenschappen in Zuid-Afrika, is gratis gezondheidszorg een voordeel voor degenen die anders geen gezondheidszorg konden betalen. De nadelen van publieke gezondheidszorg zijn lange wachttijden, slechte kwaliteit van zorg in vergelijking met privégezondheidszorg, haastige afspraken, oude faciliteiten en slechte ziektebestrijding en preventiepraktijken.

Privégezondheidsze zorg is heel anders dan publieke gezondheidszorg. De overheid financieert geen privégezondheidszorg, dus burgers moeten hun privéverzekering kopen om behandeld te worden in een privégezondheidszorginstelling. De voordelen van privégezondheidszorg zijn korte wachttijden, kwalitatieve zorg, betere faciliteiten, voldoende beschikbare middelen, afspraken worden niet gehaast en er worden juiste ziektebestrijding en preventiepraktijken gebruikt. De nadelen van privégezondheidszorg zijn dat het duur is, er zijn minder faciliteiten en patiënten moeten betalen voor gezondheidszorgbezoeken en farmaceutische producten. De meerderheid van de Zuid-Afrikanen kan geen privéverzekering betalen. Het grote verschil tussen deze twee sectoren is een significant probleem in Zuid-Afrika.